Оловна плоча

  • Директен договор за Кина Заштитни производи 2мм 3мм Медицинска плочка со 99% чистота Оловно рендген

    Директен договор за Кина Заштитни производи 2мм 3мм Медицинска плочка со 99% чистота Оловно рендген

    Опис на производот Оловната плоча се однесува на плоча валана со метално олово.Има силна антикорозивна, киселинска и алкална отпорност, а исто така е релативно евтин материјал за заштита од зрачење во многу аспекти како што се конструкција на животна средина отпорна на киселина, заштита од медицинско зрачење, рентген, заштита од зрачење на просторијата КТ, влошување и звучна изолација. Има силна антикорозивна, отпорност на киселина и алкали, конструкција на животната средина отпорна на киселина, заштита од медицинска радијација, рендген, C...