Обиколка на фабриката

1

Логистички транспорт

Морски товар: Испорака со контејнер / Превоз со масовно превозник.

Копнеен превоз: превоз со воз/контејнерски превоз/автомобилски превоз.

Воздушен товар: примерок за испраќање.

 • 6
 • 11
 • 5
 • 12
 • 8
 • 10
 • 13
 • 7
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3