Бакарни катоди

  • Електролитски бакарни катоди со висока чистота 99,99% 0,5 мм 1 мм 2 мм 4,5 мм 5 мм 20 мм ладно/топло валани бакарен лим

    Електролитски бакарни катоди со висока чистота 99,99% 0,5 мм 1 мм 2 мм 4,5 мм 5 мм 20 мм ладно/топло валани бакарен лим

    Опис на производот Бакарната катода има добра електрична спроводливост, топлинска спроводливост, отпорност на корозија и својства на обработка и може да се заварува и леме.Содржи помалку нечистотии кои ја намалуваат електричната спроводливост и топлинската спроводливост, а мала количина кислород има мало влијание врз електричната спроводливост, топлинската спроводливост и својствата на обработка, но лесно е да предизвика „водородна болест“ и не е погодна за обработка ( жарење, ана...